логистичен център

Нашата цел е да предлагаме цялостни логистични решения, намаляване времето за доставка и оптимизиране разходите на нашите клиенти.

Качеството на обслужване е наш основен приоритет, като информираността на клиента на всеки етап от движението на неговата стока е Правило №1 в нашата работа.

Разполагаме с хладилни камиони с полезен товар от 3 до 40 тона.

ФФЛ разполага с площи за съхранение както на бързооборотни стоки на температурен режим, така и на бавнооборотни стоки на нетемперирано съхранение.

фото галерия

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture