Складови услуги

Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД предлага складови услуги на хранителни стоки с температурен и нетемпературен режим на съхранение. Основната ни дейност е фокусирана върху:

Съхранение на бързооборотни стоки и складови операции;
Фирмата е инкорпорирана по начин, позволяващ й да бъде възможно най-гъвкава на силно динамичният вече пазар на бързооборотни стоки в България, както при взимане на решения, така и при посредничеството на пазара, което е огромно предимство пред нашите конкуренти. Складовата база на компанията напълно отговаря на съвременните условия за съхранение на хранителни стоки. Фирмата разполага с три вида температурни помещения:

- Камери с постоянна температура от 0 до 6-8 градуса;
- Склад с регулирана температура от 10-18 градуса;
- Склад с нетемпериран режим на съхранение;

Фирмата поддържа на склад оптимален запас от наличности, като се спазва метода FIFO, следи се партидността на стоката и сроковете на годност с помощта на внедрения софтуер. Подава се обратна информация за наличностите при поискване от клиентите. Фирмата разполага и с площи за съхранение на бавнооборотни стоки на нетемперирано съхранение.

ФФЛ предлага складови операции:
• Прием
• Съхранение
• Експедиция
• Комисиониране на заявки по подадени от клиента критерии
• Управление на наличностите
• Палетизиране/препалетизиране
• Стикиране
• Етикиране
• Пакетиране
• Фолиране
• Коопакетиране
• Заготвяне на пратки и колети

Управление на складовите наличности;
Ние предлагаме управление на складовите наличности, операции и всички складови рискове, които една фирма занимаваща се с бързооборотни стоки би имала. Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД управлява вашите складови наличости чрез екип от обучен и квалифициран персонал. Разполагаме със система на строг видео и човешки контрол на вход и изход на рампите. Постоянни ревизии, стриктно спазване на партидността чрез системата FIFO. Предлагаме строг контрол на документооборота: издаване на стокови разписки, търговски, складови документи, фактури, проформи, сертификати за качество и други.

В зависимост от изискванията на клиента, Фреш енд Фууд Лоджистик ЕООД предлага и услугата палет мениджмънт.